EHCM richt zich op diverse activiteiten. Allen geconcentreerd op één thema: probleemoplossend